جرثقیل و بالابرها

 

 • ارائه خدمات بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک و ماشین آلات ساختمانی:

 • نظارت بر کمیت و کیفیت انجام تعمیرات اساسی موتور و اجزای قابل تعمیر

 • نظارت بر قطعات موتور و تعویض قطعات

 • نظارت بر رنگ آمیزی قطعات

 • کنترل تجهیزات ایمنی، شاسی، اجزای ثابت، اجزای چرخشی و مکانیکی و اجزای هیدرولیک و بادی

 • بازرسی وایرها و نحوه حرکت آنها

 • آزمایش بار و اضافه بار و عملکردی

 • ارزیابی نهایی حداکثر ظرفیت مجاز باربرداری و صدور گواهینامه بازرسی در صورت تأییدبازرسی ظاهری دستگاه

 • بازرسی و تأیید قابلیت بازدارنده و راه انداز

 • بازرسی و تأیید جکهای پایه های نگه دارنده

 • بازرسی و تأیید سیم کابل ها و قلاب های واسطه

 • بازرسی تأیید سیستم های برقی و ابزار دقیق

 • بازرسی و تأیید کلیدهای قطع و وصل و راهاندازی دستگاهها

 • بازرسی و تأیید حفاظهای ایمن بالابر و شمع کوب

 • ارائه گواهینامه سلامت به جرثقیلهای موبایل، سقفی و برجی