صنایع ریلی

  • بازرسی حین ساخت، پیش از حمل و نصب ریل، ریل سوم، سوزن و ادوات مربوطه، انواع تراورس بتنی، فولادی و چوبی
  • بازرسی حین ساخت و انجام تست‎های نهایی واگن‎های مترویی، مسافربری، رستوران، لوکوموتیو، ریل باس و باری
  • بازرسی ادواری حین بهره برداری و نظارت بر مراحل تعمیرات اساسی ناوگان و خطوط ریلی
  • بازرسی قطعات مصرفی و لوازم یدکی شامل چرخ، محور، لنت ترمز و … در محل کارخانه‎های سازنده در داخل و خارج از کشور براساس استانداردهای بین المللی EN, UIC و … و صدور تأییدیه‎های مربوطه
  • بازرسی تجهیزات سیگنالینگ، مخابرات، برق رسانی، روشنایی و سایر تجهیزات ایستگاه‎های مترو و راه‎آهن