مدیران شرکت

مهدی رضایی

سمت: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک – کارشناسی ارشد MBA
سابقه کاری: ۱۲ سال
تلفن: ۰۹۱۰۱۴۵۶۲۶۷
ایمیل: