استراتژی

«خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه»

شرکت بازرسی فنی آرکا ، یکی از برترین و خوشنام‌ترین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مهندسی و بازرسی فنی کشور، فعالیت‌های حرفه‌ای و متعهدانه خود را با رعایت استانداردها، قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی و با در نظر گرفتن ابعاد کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست، در جهت تحقق اهداف ذیل دنبال می‌نماید:

  •   انجام صحیح و به موقع فعالیت‌های خدمات بازرسی و مهندسی با هدف جلب اعتماد و رضایت مشتری.
  •   افزایش بهره وری از طریق بکارگیری منابع، تکنولوژی و فن آوری های نوین.
  •   توسعه منابع انسانی بعنوان بالاترین سرمایه سازمان از طریق جذب نیروی کارآمد و آموزش.
  •  ارتقاء روحیه همکاری، وقت شناسی، نظم و انضباط کارآمد همراه با رضایتمندی و جلب مشارکت کلیه همکاران.
  •  تلاش در جهت پیشگیری از حوادث و صدمات انسانی و آلودگیهای محیط‌زیستی به منظور کاهش یا کنترل خطرات  ایمنی و بهداشتی و جنبه های محیط‌زیستی و ریسک آنها و حرکت در جهت مدیریت و بهینه‌سازی مصرف منابع؛
  •  فراهم نمودن آموزشهای لازم برای کارکنان جهت نهادینه شدن استانداردها و سیستم های مدیریت استقرار یافته در شرکت.
  •  برنامه ریزی و اقدام منظم و مداوم به منظور حذف/جایگزینی/ کاهش آلودگی های محیط زیستی، عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی مرتبط با کار و پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از کار.
  • افزایش میزان سودآوری شرکت از طریق ایجاد/افزایش سهم بازار با تمرکز بر خدمات تست و آزمون، ورود به بازارهای جدید و دارای خلاء ارزیابی و اندازه گیری و افزودن خدمات جدید.
  • مدیریت و بهینه سازی مصرف منابع و انرژی.
  • حفظ استقلال، درستکاری و بی طرفی و رعایت محرمانگی

در این راستا  فرآیندهای سازمان، با الگوگیری از استانداردهای بین المللی ISO 17020، ISO 9001 و همچنین راهنمای HSE-MS سازماندهی گردیده و سیاست های ذکر شده متناسب با استراتژی های موجود سرلوحه فعالیت ها قرار گرفته است. لذا از این طریق اینجانب و کلیه همکاران متعهد می شویم که در مسیر دستیابی به اهداف ذکر شده، بهبود مستمر فعالیت ها و افزایش هر چه بیشتر رضایت مندی مشتریان گام برداشته و هر یک سهم وظایف خود را در این خصوص ایفا نماییم.
تغییر در مسائل داخلی و خارجی، تغییر در نیازها  و انتظارات  ذینفعان و همچنین نتایج جلسات بازنگری مدیریت و بازخوردهای نظام پیشنهادات می تواند به عنوان مبنایی برای بررسی نیاز به روزآمدی این بیانیه و اطمینان از درک آن در تمام سطوح سازمان بکار گرفته شود.