آموزش مجازی

شرکت آرکا فضایی مناسب را جهت یادگیری برای کلیه مخاطبان خود در حوزه های بازرسی فنی، HSE و سیستم های مدیریت کیفیت فراهم می کند. در این روش شما می توانید در زمان های مناسبی به انتخاب خود به صورت خصوصی و مجازی از خدمات آموزشی بهره ببرید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره        تماس حاصل فرمائید.